Hej och Play!

Välkommen till Klassiska musiklinjens digitala öppet hus

Kammarmusik

Att musicera tillsammans

Vokalensemble och sånginstudering

Fördjupa dig i varierad sångrepertoar

Sceniskt arbete

Upp på golvet

Musiklinjens konserter

Mötet med publiken

Musikteori

Teori, Gehör och Musikhistoria

Auditionträning

Förbered dig inför sökningar

Linjens lärare

Det är vi som undervisar här

Distanskurser och kortare kurser

Språk för sångare, operakurser mm

Studiernas innehåll

Översikt

Ansökan till musiklinjen

Sök vår utbildning